Praktisk Projektledning
Steg 2

Den här utbildning ger projektledare möjlighet att träna på olika typer av projektsituationer. Att kunna identifiera, bedöma och sedan hantera projektsituationer är en utmaning för alla projektledare. Utbildningen innehåller olika övningsmoment för att förankra mål, tydliggöra leveranser och projektplan, skapa engagemang och förståelse, genomföra styrgruppsmöten och hantera kommunikation med olika intressenter.

Kursinnehåll

Repetition projektmodell – Målformulering – Planering och omplanering – Uppföljning – Risk och osäkerhet – Att leda förändringsprojekt – Kommunikation – Att skapa överenskommelser – Styrgruppsarbete – Organisation – Bemanning av projekt – Effektiva projektgrupper – Gruppers utveckling – Övningar – Rollspel – Diskussion och reflektion

Se en kort film (57 sek) om den här kursen
Målgrupp

Projektledare och delprojektledare som vill träna sitt projektledarskap i olika projektsituationer. Har du inte erfarenhet av projektledning rekommenderar vi att du först deltar i utbildningen Praktisk Projektledning.

Kursmål

Formulera tydliga mål | Planera och omplanera projekt | Anpassa ledarskap och kommunikation för olika behov | Upprätta en projektorganisation | Bemanna projekt för effektiv projektstyrning | Leda och hantera förändringsprojekt | Förbereda och genomföra styrgruppsmöten

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar, rollspel, diskussioner och grupparbeten.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Kurspris 11 900 kr
Kursdatum

220502-220503 – Stockholm

Kursfakta
  • 2 dagars utbildning
  • Kursmaterial
  • Övningar & rollspel
  • Reflektion
  • Centrala kurslokaler
  • Lunch, kaffe & frukt

“Engagerad kursledare”

– Kursdeltagare november 2019

“Jättebra utbildning”

– Kursdeltagare november 2019

“Mycket bra upplägg!”

– Kursdeltagare maj 2019

“Bra upplägg med en röd tråd genom utbildningen”

– Kursdeltagare maj 2019

“Bra variation”

– Kursdeltagare maj 2019

“Väldigt lärorikt, analyserande och djupgående. Gav många nya insikter och tankeställare”

– Kursdeltagare maj 2019

“Tydlig kursledare som gav exempel från verkligheten”

– Kursdeltagare maj 2019

Finns även som internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning hos er!