Praktiskt
Förändringsarbete

Den här utbildningen går steg för steg igenom hur du förbereder, planerar, förankrar och genomför olika typer av förändringsprojekt. Du får lära dig att gå hela vägen fram tills att resultaten är hemtagna och de önskade effektmålen för projektet är uppnådda. Du lär dig konkreta verktyg och metoder att använda i dina projekt. En röd tråd i utbildningen är hur man vid förändringsarbete skapar delaktighet och engagemang inom hela organisationen.

Kursinnehåll

Definition av förändringsprojekt – Vanliga problem och svårigheter – Planeringsteknik – Probleminventering – Definition av Business Case – Förankring – Förändringsstrategier – Hantering av motstånd – Definition av nuläge – Kreativ anspänning – Prioritering av åtgärder – Förändringsmodell – Effektiva projektteam – Ansvar och roller – Uppföljning av projekt

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i förändringsarbete. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen krävs att du har 5-10 års arbetslivserfarenhet och arbetat några år som projektledare eller chef.

Kursmål

Förbereda och planera ett förändringsprojekt | Förankra ett förändringsprojekt hos olika intressenter | Använda praktiska tekniker som leder till framgångsrik bestående förändring | Hantera motstånd och andra svårigheter | Initiera och avsluta förändringsprojekt på ett tydligt sätt

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar, diskussioner och grupparbeten.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Endast som internutbildning

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning

Kursfakta
  • 1 dags utbildning
  • Senior kursledare
  • Kursmaterial
  • Övningar
  • Diskussioner

“Supertydligt och pedagogiskt!”

– Kursdeltagare

“Jag kommer att ha mycket nytta av kursen!”

– Kursdeltagare

“Presentationerna och föreläsningarna var jättebra!”

– Kursdeltagare

“Bra material att ha som en uppslagsbok i kommande projekt”

– Kursdeltagare

“Bra diskussioner och exempel från verkliga livet”

– Kursdeltagare

“Mycket bra med praktiska övningar i grupp”

– Kursdeltagare

“Bra med exempel från verkligheten”

– Kursdeltagare