Projekt för chefer

Den här utbildningen ger dig som chef och beställare handfasta råd för olika delar inom projektområdet. Du får lära dig mer om och träna på hur bemanning, styrning, prioriteringar och olika intressekonflikter kan hanteras i projekt. Utbildningen ger dig en grund för att skapa förutsättningar att ägna din tid åt att effektivt stötta och bidra till effektiva projekt. Utbildningen ger handfasta råd som leder till en ökad förståelse för chefsrollens olika delar.

Kursinnehåll

Definitioner av projekt – Vanliga problem och svårigheter – Projektledarens roll och ansvar – Chefens olika roller i projekt – Att beställa projekt – Att ingå i styr- och referensgrupper – Att vara resursägare – Prioriteringar – Upphandling av projekt och resurser – Projektfaser – Effektiva projektteam – Styrgruppsarbete – Kompetensutveckling – Certifieringar – Övningar och diskussioner

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till chefer och beställare i projektintensiva organisationer. Erfarenhet av projektarbetsformen krävs.

Kursmål

Vilka olika roller chefen har i projektarbetet | Hur styrgruppsarbete kan effektiviseras | Att bemanna projekt | Att upphandla resurser | Hur olika typer av prioriteringar kan hanteras | Vilka olika delar som krävs för en effektiv projektmiljö | Att initiera och avsluta projekt på ett tydligt sätt

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar och diskussioner.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Endast som internutbildning

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning

Kursfakta
  • 0,5-1 dags utbildning
  • Senior kursledare
  • Kursmaterial
  • Övningar
  • Diskussioner

“Den här kursen borde alla chefer gå”

– Kursdeltagare

“Kursledaren kunde möta gruppen på rätt nivå”

– Kursdeltagare

“Otroligt strukturerat och tydligt!”

– Kursdeltagare

“Bra diskussioner!”

– Kursdeltagare

“Bra exempel från verkligheten”

– Kursdeltagare

“Bra dialog kring svårigheter i projekt”

– Kursdeltagare

“Bra pedagogiskt upplägg”

– Kursdeltagare

Finns även som
e-learning

Utbildningen finns även som
e-learning!