Projekt för chefer

Den här utbildningen ger dig som chef och beställare handfasta råd för olika delar inom projektområdet. Du får lära dig mer om och träna på hur bemanning, styrning, prioriteringar och olika intressekonflikter kan hanteras i projekt. Utbildningen ger dig en grund för att skapa förutsättningar att ägna din tid åt att effektivt stötta och bidra till effektiva projekt. Utbildningen ger handfasta råd som leder till en ökad förståelse för chefsrollens olika delar.

Kursinnehåll

Definitioner av projekt – Vanliga problem och svårigheter – Projektledarens roll och ansvar – Chefens olika roller i projekt – Att beställa projekt – Att ingå i styr- och referensgrupper – Att vara resursägare – Prioriteringar – Upphandling av projekt och resurser – Projektfaser – Effektiva projektteam – Styrgruppsarbete – Kompetensutveckling – Certifieringar – Övningar och diskussioner

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till chefer och beställare i projektintensiva organisationer. Erfarenhet av projektarbetsformen krävs.

Kursmål

  • Vilka olika roller chefen har i projektarbetet
  • Hur styrgruppsarbete kan effektiviseras
  • Att bemanna projekt
  • Att upphandla resurser
  • Hur olika typer av prioriteringar kan hanteras
  • Vilka olika delar som krävs för en effektiv projektmiljö
  • Att initiera och avsluta projekt på ett tydligt sätt

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar och diskussioner.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag.

Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning. Vill du veta mer om utbildning på plats hos er? Kontakta oss så svarar vi direkt!

Kursbeskrivning i pdf

Praktisk information

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »

Kursen finns även som E-learning

“Den här kursen borde alla chefer gå”

Sagt av kursdeltagare, februari 2019
“Kursledaren kunde möta gruppen på rätt nivå”
Sagt av kursdeltagare, oktober 2015
“Otroligt strukturerat och tydligt!”
Sagt av kursdeltagare, oktober 2015
“Bra diskussioner!”
Sagt av kursdeltagare, oktober 2015
“Bra exempel från verkligheten”
Sagt av kursdeltagare, oktober 2015
“Bra dialog kring svårigheter i projekt”
Sagt av kursdeltagare, september 2015
“Bra pedagogiskt upplägg”
Sagt av kursdeltagare, september 2015
“Tydlig utbildning”
Sagt av kursdeltagare, september 2015