PROJEKTCERTIFIERING

Det finns en möjlighet att certifiera kunskaper i projektarbete. Med en certifiering får den certifierade ett bevis på att han eller hon besitter goda kunskaper inom projektledning på den nivå som certifieringen avser. Det finns flera olika typer av nivåer, inriktningar och omfattningar på certifieringar för projektledare. Nedan beskrivs kortfattat de två största internationella organen som har certifiering av projektledare som ett av sina fokusområden.

IPMA

International Project Management Association

IPMA är en internationell organisation som verkar för att främja projektarbetsformen. De erbjuder olika typer av certifieringar.

PMI

Project Management Institute

PMI är en internationell organisation som verkar för att främja projektarbetsformen. De erbjuder olika typer av certifieringar.

Olika steg och moment

Hur går en certifiering till?

Enligt IPMAs modell bedöms projektledarens kompetens av assessorer. Dessa bedömer då t ex kandidatens kunskaper inom metoder, praktisk erfarenhet och beteende i olika projektsituationer. Under certifieringsprocessen får kandidaterna även återkoppling om förbättringsmöjligheter. IPMA har olika nivåer på certifiering och certifieringen kan genomföras på svenska.

PMIs certifieringskrav omfattar utbildning och erfarenhet samt ett examensprov. Examensprovet är till övervägande del baserad på innehåll i litteratur som utarbetats av PMI. Certifieringen genomförs på engelska. PMI certifierar inom flera olika område. Den vanligaste certifieringen är den som avser projektledning, där kandidaten efter godkänd certifiering får kalla sig Project Management Professional, PMP.

En bra grund

Utbildning inför certifiering

ProjektStegens utbildningar Praktisk Projektledning Steg 1 » och Praktisk Projektledning Steg 2 » ger både teoretiska kunskaper och praktisk träning i olika färdigheter kring projektledning. Det gör att de fungerar mycket bra som en av flera moment inför en kommande certifiering. Dock är ingen av våra utbildningar specifikt anpassad eller ackrediterad för en viss typ av certifiering. Det finns flera olika faktorer att beakta i processen inför valet av certifieringstyp och nivå, t ex individens mål och ambitioner, kostnader, total tid för certifiering, eventuell arbetsgivares inställning etc.

Vi är en oberoende aktör inom kompetensutveckling för projektarbetsformen och många kunder använder oss som bollplank i diskussioner kring såväl hela organisationers strategi kring certifiering som för enskilda personer.

Kontakta oss för en diskussion om vilken certifiering som passar dig