Praktisk Projektledning

En projektledarutbildning som ger dig kunskaper i modernt projektledarskap. Utbildningen är mycket praktisk inriktad och omfattar både hårda och mjuka delar inom projektledning. Utbildningen ger kunskaper i att planera, leda och följa upp projekt från start till mål. Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvarsområden suddas ut. Det medför ökade krav på projektledare att kunna hantera olika projektsituationer. Utbildningen lär ut olika tekniker för att säkerställa att målen uppnås, att risker hanteras och att olika typer av ändringar hanteras på ett kontrollerat sätt i projektarbetet.

Kursinnehåll

Olika definitioner av projekt – Projektmål & Effektmål – Framgångsfaktorer – Projektmodellens användning – Projektledarens uppgifter – Motivera & Entusiasmera – Ansvar & Befogenheter – Samarbete – Konflikter – Projektets faser – Beställa projekt & Ställa krav – Leveranser och aktiviteter – Genomföra & överlämna projekt – Ledarskap i projekt – Kommunikation – Mötestekniker – Hantera ändringar & omplanering

Se en kort film (1 min 29 sek) om den här kursen
Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till både nya projektledare och till dig som arbetat några år som projektledare. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

Planera projekt utifrån mål, leveranser & aktiviteter | Ställa krav på beställare, chefer & styrgrupper | Skapa effektiva & motiverade projektgrupper | Definiera och tydliggöra projektets leveranser | Anpassa formalian efter behov | Hantera risker, ändringar & omplanering av projekt | Skapa rätt rutiner för uppföljning

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar, diskussioner och grupparbeten.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Kurspris
14 900 kr
Kursdatum

211108-211110 – Malmö
211206-211208 – Stockholm

Kursfakta
  • 3 dagars utbildning
  • Kursmaterial
  • Övningar & praktikfall
  • Reflektion
  • Centrala kurslokaler
  • Lunch, kaffe & frukt

”Utbildaren var inspirerande och lätt att förstå”

– Kursdeltagare januari 2020

”Pedagogisk, lyhörd, kunnig och strukturerad kursledare”

– Kursdeltagare november 2019

“Mycket bra utbildning”

– Kursdeltagare november 2019

“Kursledaren var mycket duktig att anpassa kursen för oss deltagare”

– Kursdeltagare november 2019

“Mycket pedagogisk och informativ”

– Kursdeltagare november 2019

“Bättre kurs än förväntat!”

– Kursdeltagare november 2019

“Lättöverskådligt material”

– Kursdeltagare november 2019

Finns även som
e-learning

Utbildningen finns även som
e-learning!

Finns även som internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning hos er!