PRAKTISK PROJEKTLEDNING

En projektledarutbildning som ger dig kunskaper i modernt projektledarskap. Utbildningen är mycket praktisk inriktad och omfattar både hårda och mjuka delar inom projektledning. Utbildningen ger kunskaper i att planera, leda och följa upp projekt från start till mål.

Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvarsområden suddas ut. Det medför ökade krav på projektledare att kunna hantera olika projektsituationer. Utbildningen lär ut olika tekniker för att säkerställa att målen uppnås, att risker hanteras och att olika typer av ändringar hanteras på ett kontrollerat sätt i projektarbetet.

Kursinnehåll

Olika definitioner av projekt – Projektmål & Effektmål – Framgångsfaktorer – Projektmodellens användning – Projektledarens uppgifter – Motivera & Entusiasmera – Ansvar & Befogenheter – Samarbete – Konflikter – Projektets faser – Beställa projekt & Ställa krav – Leveranser och aktiviteter – Genomföra & överlämna projekt – Ledarskap i projekt – Kommunikation – Mötestekniker – Hantera ändringar & omplanering

Se en kort film (1 min 29 sek) om den här kursen

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till både nya projektledare och till dig som arbetat några år som projektledare. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

  • check Planera projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter
  • check Ställa krav på beställare, chefer och styrgrupper
  • check Skapa effektiva och motiverade projektgrupper
  • check Definiera och tydliggöra projektets leveranser
  • check Anpassa formalian efter behov
  • check Hantera risker, ändringar och omplanering av projekt
  • check Skapa rätt rutiner för uppföljning

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar, diskussioner och grupparbeten. Dessutom avsätts tid för egen reflektion. Ca 1 övning per timme och ett genomgående praktikfall.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Vad ingår?

1 kursplats. 3 dagars utbildning. Kursmaterial. Lunch, kaffe och frukt.

Kurstider

09.00-16.30 alla dagar

Kurslokal Stockholm

Piperska Muren, Scheelegatan 14

Kurslokal Malmö

Sankt Gertruds Konferens, Östergatan 7B

Kurslokal Helsingborg

Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6 (vid Knutpunkten)

Kurslokal Göteborg

Kurslokal centralt i Göteborg

200928-200930 – Stockholm (B)
201104-201106 – Malmö (B)
201207-201209 – Stockholm (B)

(B) = Bonus ingår

Vanliga frågor & lokaler

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Här finns adresser till våra centralt belägna kurslokaler i respektive kursort. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »