Projektprogram

Har er organisation beslutat sig för att satsa på att effektivisera projektverksamheten? Vi har lång erfarenhet av att genomföra olika typer av projektprogram där omfattning och innehåll anpassas efter behov. Ett program kan med fördel innehålla träning inom autentiska projektsituationer inom just er organisation. Genom att kombinera ProjektStegens omfattande antal komponenter med era egna specifika moment kan ett program snabbt tas fram. Att avsluta programmet med en intern certifiering kan också många gånger vara ett effektivt sätt att uppnå olika mål med er projektverksamhet.

Hur genomförs ett projektprogram?

1. Initiering av program

Starten på diskussionen är den idé och målbild som ni diskuterat internt, t ex att ni avser att införa en gemensam projektmodell. Därefter sker en avstämning av förväntningar och arbetsformer för deltagarna i programmet.

2. Framtagning av olika komponenter

Utifrån ProjektStegens standardkomponenter tas skräddarsydda komponenter fram. När de olika delarna är framtagna läggs en gemensam planering för hur genomförandet ska schemaläggas.

3. Genomförande

Genomförande av programmet, som kan sträcka sig kalendermässigt från några månader till flera år.

4. Uppföljning

Löpande uppföljning av utfall och justeringar genomförs vid behov.

Kommunikation och praktiska förberedelser – en nyckel till framgång

För att lyckas med ett projektprogram krävs att administrationen fungerar bra, rätt deltagare ska gå rätt kurs, allt det praktiska kring varje kurstillfälle ska förberedas noggrant etc. Vi kan ta hand om hela denna del, vilket gör att du som beställare av projektprogrammet kan fokusera på själva innehållet.

Av erfarenhet vet vi att det finns ett stort behov av internkommunikation vid genomförande av ett projektprogram. Det kan vara att informera om varför programmet genomförs, vad programmet innebär för varje individ, praktisk information etc. Även kommunikationsdelarna kan vi helt eller delvis ta hand om. Vi arbetar med moderna webb- och intranätverktyg.

Exempel på innehåll i projektprogram

 • Gemensam grundutbildning för alla programdeltagare

 • Anpassade utbildningar för t ex rollerna chefer, projektledare och projektdeltagare

 • Angränsande processer

 • Gemensam projektmodell
 • Gemensamt projektkontor
 • Kunskapstester

 • Diplomering

 • Anpassade projektsituationer som sedan leds, följs och bedöms av en fiktiv styrgrupp

Exempel på mål med projektprogram

 • Ge hela eller delar av organisationen en gemensam värdegrund för effektiva projekt
 • Att ge respektive projektroll en anpassad utbildning
 • Välja ut ett antal olika förbättringsområden på organisations- eller individnivå och genom konkreta mål arbeta mot önskad förändring
 • Ge organisationen och individer ökade kunskaper i olika delar för en effektiv projektmiljö

Vem vänder sig ett projektprogram till?

Till organisationer som vill ta ett större grepp för att effektivisera sin projektverksamhet.

Programledare

Kraven på våra konsulter och coacher är höga. Minst 20 års erfarenhet av arbete som ledare inom projektverksamhet och coachning. Val av team för genomförande gör vi tillsammans med er i de inledande diskussionerna.

Kontakta oss för en diskussion om ert behov av projektprogram

Till kontakt
Till kontakt