PROJEKTPROGRAM

Har er organisation beslutat sig för att satsa på att effektivisera projektverksamheten? Vi har lång erfarenhet av att genomföra olika typer av projektprogram där omfattning och innehåll anpassas efter behov. Ett program kan med fördel innehålla träning inom autentiska projektsituationer inom just er organisation.  Att avsluta programmet med en intern certifiering kan också många gånger vara ett effektivt sätt att uppnå olika mål med er projektverksamhet. Läs om 4 olika steg för projektprogram:

1. Initiering av program
Starten på diskussionen är den idé och målbild som ni diskuterat internt, t ex att ni avser att införa en gemensam projektmodell. Därefter sker en avstämning av förväntningar och arbetsformer för deltagarna i programmet.
2. Framtagning av olika komponenter
Utifrån ProjektStegens standardkomponenter tas skräddarsydda komponenter fram. När de olika delarna är framtagna läggs en gemensam planering för hur genomförandet ska schemaläggas.
3. Genomförande
Genomförande av programmet, som kan sträcka sig kalendermässigt från några månader till flera år.
4. Uppföljning
Löpande uppföljning av utfall och justeringar genomförs vid behov.

Kommunikation och praktiska förberedelser - viktiga framgångsfaktorer

För att lyckas med ett projektprogram krävs att administrationen fungerar bra, rätt deltagare ska gå rätt kurs, allt det praktiska kring varje kurstillfälle ska förberedas noggrant etc. Vi kan ta hand om hela denna del, vilket gör att du som beställare av projektprogrammet kan fokusera på själva innehållet. Av erfarenhet vet vi att det finns ett stort behov av internkommunikation vid genomförande av ett projektprogram. Det kan vara att informera om varför programmet genomförs, vad programmet innebär för varje individ, praktisk information etc. Även kommunikationsdelarna kan vi helt eller delvis ta hand om. Vi arbetar med moderna webb- och intranätverktyg.

Vem vänder sig projektprogram till?

Till organisationer som vill ta ett större grepp för att effektivisera sin projektverksamhet.

Syfte med att genomföra ett projektprogram

 • check Vara ett steg i arbetet med att förbättra, skapa förutsättningar för och kvalitetssäkra projektarbetsformen och projektledarrollen inom organisationen
 • check Ge en ökad förståelse och insikt i organisationens sätt att initiera, driva, leda och följa upp projekt med det gemensamma projektarbetssättet som bas
 • check Ge deltagarna ett kunskapsbevis på kompetens i projektledning genom en certifiering

Exempel på innehåll

 • check Gemensam projektledarbildning för alla programdeltagare
 • check Angränsande processer
 • check Att använda en gemensam projektmodell
 • check Anpassade praktfikfall som genomförs i mindre grupper
 • check Diskussioner om olika projektsituationer
 • check Praktisk certifiering som presenteras för en fiktiv styrgrupp
 • check Kunskapstester
 • check Diplomering

Kontakta oss om projektprogram

Tillsammans tar vi fram ett anpassat upplägg utifrån mål och omfattning