ProjektStegens projektmodell

Den här utbildningen ger kunskaper i projektmodellen ProjektStegen® 7.0. Utbildningen omfattar projektmodellens olika delar och innehåll. Du får lära dig projektmodellens tillvägagångssätt att planera projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter. I utbildningen beskrivs och presenteras hur projektmodellens styrande, beslutande och stödjande dokument används för att styra och dokumentera projekt.

Kursinnehåll

Projektmodellens olika delar – Definitioner och begrepp – Målformulering – Leveranser – Delprojekt – Aktiviteter – Milstolpar – Planeringstekniker – Initiering – Förstudie – Planering – Genomförande – Avveckling – Projektmodellens dokumentstöd – Grindar och beslut – Projektets styrning – Projektmodellens roller – Olika angreppssätt – Frågor & Svar

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till chefer, beställare, projektledare och projektdeltagare som vill få kunskaper i ProjektStegens projektmodell. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

  • Hantera mål, leveranser och aktiviteter
  • Kunskap om viktiga begrepp
  • Förståelse för projektmodellens faser och steg
  • Kunskap om projektmodellens projektroller och ansvar
  • Använda projektmodellens dokumentstöd
  • Förstå och använda beslutspunkter

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar och diskussioner.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag.

Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning. Vill du veta mer om utbildning på plats hos er? Kontakta oss så svarar vi direkt!

Kursbeskrivning i pdf

Praktisk information

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »

“Mycket bra att varje steg förklarades så noggrant”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Bra att utbildningen var så konkret”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Kursen gav mig bättre koll på hur jag kan använda ProjektStegen”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Bra och givande dialog kursledare och kursdeltagare”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Nu är det lätt att förstå upplägget med projektstegens delar”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Lagom längd på utbildningen”
Sagt av kursdeltagare, 2016