EFFEKTIVT STYRGRUPPSARBETE

Den här utbildningen ger kunskaper i hur ett aktivt styrgruppsarbete kan skapa förutsättningar för lyckade projekt. Utbildningen börjar med att definiera vilka olika delar som behöver vara på plats i en organisation för effektiva projekt. Med dessa som utgångspunkt får du lära dig vilka ansvarsområden som är centrala för en styrgrupp. I en styrgrupp finns olika roller, som behöver samverka både inom styrgruppen och med projektets omvärld. Du kommer också få kunskaper i viktiga moment att hantera före, under och efter styrgruppsmöten. Utbildningen omfattar också principer för beslutsfattande och hur styrgruppen kan hantera ändringar på ett kontrollerat sätt.

Kursinnehåll

Effektiva projekt – Styrgruppens syfte och arbetsuppgifter – Styrgrupp och projektmodell – Bemanning och roller – Normer och arbetsätt – Förbereda, genomföra och dokumentera styrgruppsmöten – Beslutsfattande och underlag – Hantera ändringar – Kommunikation – Sekretess – Projektekonomi – Att beställa projektgranskning – Utvärdera och dra lärdom – Övningar, reflektion och diskussioner

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till styrgrupper och chefer som deltar i projekt i rollen som styrgruppsmedlem. Kunskaper om projektarbetsformen krävs för den här utbildningen.

Kursmål

  • check Styrgruppens syfte, ansvarsområden och befogenheter
  • check Olika roller i en styrgrupp
  • check Styrgruppsmöten – före, under och efter
  • check Beslutsfattande och underlag
  • check Prioritera och hantera ändringar
  • check Kommunikation
  • check Sekretess
  • check Införa rätt normer
  • check Projektgranskning som verktyg
  • check Att dra lärdom

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar och diskussioner. Dessutom ges utrymme för reflektion och nuläge och eventuella förbättringar av styrgruppsarbete i din organisation

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.
Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning. Vill du veta mer om utbildning på plats hos er? Kontakta oss så svarar vi direkt!

Praktisk information

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »