Effektivt
styrgruppsarbete

Den här utbildningen ger kunskaper i hur ett aktivt styrgruppsarbete kan skapa förutsättningar för lyckade projekt. Utbildningen börjar med att definiera vilka olika delar som behöver vara på plats i en organisation för effektiva projekt. Med dessa som utgångspunkt får du lära dig vilka ansvarsområden som är centrala för en styrgrupp. I en styrgrupp finns olika roller, som behöver samverka både inom styrgruppen och med projektets omvärld. Du kommer också få kunskaper i viktiga moment att hantera före, under och efter styrgruppsmöten. Utbildningen omfattar också principer för beslutsfattande och hur styrgruppen kan hantera ändringar på ett kontrollerat sätt.

Kursinnehåll

Effektiva projekt – Styrgruppens syfte och arbetsuppgifter – Styrgrupp och projektmodell – Bemanning och roller – Normer och arbetsätt – Förbereda, genomföra och dokumentera styrgruppsmöten – Beslutsfattande och underlag – Hantera ändringar – Kommunikation – Sekretess – Projektekonomi – Att beställa projektgranskning – Utvärdera och dra lärdom – Övningar, reflektion och diskussioner

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till styrgrupper och chefer som deltar i projekt i rollen som styrgruppsmedlem. Kunskaper om projektarbetsformen krävs för den här utbildningen.

Kursmål

Styrgruppens syfte, ansvarsområden och befogenheter | Olika roller i en styrgrupp | Styrgruppsmöten – före, under och efter | Beslutsfattande och underlag | Prioritera och hantera ändringar | Kommunikation | Sekretess | Införa rätt normer | Projektgranskning som verktyg | Att dra lärdom

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar och diskussioner. Dessutom ges utrymme för reflektion och nuläge och eventuella förbättringar av styrgruppsarbete i din organisation.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Endast som internutbildning

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning

Kursfakta
  • 0,5-1 dags utbildning
  • Senior kursledare
  • Kursmaterial
  • Övningar
  • Diskussioner

“Givande utbildning med bra diskussioner!”

– Kursdeltagare

“Väldigt nöjd med utbildningen! Bra kursledare, bra innehåll”

– Kursdeltagare

“Bra med verksamhetsanpassade exempel!”

– Kursdeltagare

“Mycket bra ledning av kursen”

– Kursdeltagare

“Bra studiematerial”

– Kursdeltagare

“Tydligt och bra upplägg!”

– Kursdeltagare

“Bra pedagogiskt upplägg”

– Kursdeltagare

Finns även som
e-learning

Utbildningen finns även som
e-learning!