2019-03-25
Vi lanserar nu en komponent för reflektion. Vi kallar den Mitt Projektledarskap. Genom att utvärdera sig själv kan våra kursdeltagare få en bättre självbild av sin roll som projektledare. Kontakta oss för mer information.

Fler nyheter

TILL ALLA NYHETER