Projektledarutbildning sedan 1998

Sedan 1998 har vi fokuserat på att utbilda rollerna projektledare, chefer och projektdeltagare. Utbildningarna fokuserar på projektledning, men tydliggör också vad som krävs av ledare och övriga medarbetare för att projektet ska bli lyckat. Vi har verktygen och mycket kunniga kursledare som utvecklar både individer och organisationer till att bli mer effektiva i sitt arbete i projekt. Att i olika situationer våga, kunna och vilja ta ett aktivt ledarskap i projekt är centralt i utbildningarna. Vi arbetar långsiktigt med utbildning och ser varje kurstillfälle som unikt. Efter kursen finns vi där som stöd och bollplank för att säkerställa att kunskaper från utbildningarna också kan användas praktiskt för det enskilda projektet.

Några siffror om oss

0
KUNDER

Över 700 olika organisationer har använt sig av ProjektStegen som leverantör av utbildning och tjänster sedan starten 1998.

0
UTBILDNINGAR

Vi har ett komplett utbud av olika projektutbildningar för rollerna chef, projektledare och projektdeltagare. Även brett utbud av e-learning.

0
KURSDELTAGARE

Vi har utbildat över 2 000 personer i projektarbetsformen under perioden augusti 2012-april 2019. Sedan starten 1998 har vi utbildat tusentals deltagare.

0
LÄNDER

Vi har genomfört projektledarutbildning i bl a USA, Kina, Malaysia, Storbritannien, Schweiz, Slovakien och flera europeiska länder.

Vi vill gärna diskutera projekt med dig!

Kontakta oss för att diskutera projektutbildning, projektmodell och projekttjänster

TILL KONTAKT

Vårt utbildningsutbud inom projekt

Vi erbjuder projektutbildningar för alla roller i projekt. Hos oss hittar du kursutbud för chefer, projektledare och projektdeltagare. Alla våra utbildningar ger praktiska kunskaper för effektiva projekt och är framtagna för att passa de flesta branscher och typer av projekt.

Flertalet av våra projektkurser genomförs som schemalagda utbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Alla kurser kan också genomföras som internutbildning på plats hos er. Vi genomför frekvent utbildningar i hela Sverige och även internationellt.

Målet med vår kursverksamhet är att varje utbildningstillfälle ska överträffa dina förväntningar, därför lägger vi ner ett stort arbete både före, under och efter varje kurstillfälle.

LÄS MER

Vår mest bokade utbildning

Vår populära projektledarutbildning Praktisk Projektledning Steg 1 är den utbildning som vi genomför mest frekvent. Utbildningen är praktiskt inriktad och du får lära dig projekt från start till mål. Vi utgår från projektledarens vardag och tränar på olika tekniker och hur du kan säkerställa att projektet når projektmålet och hur du undviker de vanligaste fallgroparna.

Utbildningen är 3 dagar som standard men kan även genomföras i både kortare och längre format. Självklart kan utbildningen också anpassas utifrån behov.

Just nu ger vi också en bonus till dig som bokar in dig på någon av våra schemalagda kurstillfällen. I priset ingår då även E-learningen Praktisk Projektledning i 3 månader.

LÄS MER

Våra projekttjänster

Vi har ett brett utbud av olika väl beprövade projekttjänster för effektiva projekt. Vi erbjuder dels traditionella konsulttjänster som projektledare att hyra, projektkoordinator för att administrera projekt och projektcoachning. Vi erbjuder också mer skräddarsydda tjänster för olika situationer i projekt som t ex projektstart, målformulering och riskanalys.

Alla våra konsulter har lång erfarenhet av denna typ av uppdrag och är dagligen verksamma i olika projektroller, vilket gör att de alltid är uppkopplade mot verkligheten.

LÄS MER

E-learning för projektledning

De senaste åren har vi investerat mycket tid och resurser i att utöka vårt digitala erbjudande för att komplettera våra lärarledda projektutbildningar. Vi har utbildat 1000-tals kursdeltagare i projektarbetsformen och en erfarenhet vi lärt oss är att det mest effektiva sättet att utbilda består av en kombination av digital och lärarledd utbildning. När vi sedan träffar våra kunder på lärarledd utbildning har alla en god teoretisk grund att utgå ifrån och fokus kan istället läggas på diskussioner och de områden deltagarna vill fördjupa sig inom.

E-learningen Praktisk Projektledning innehåller flera olika delar som teori, filmklipp, kunskapstest och situationsanpassade interaktiva moment med mera.

LÄS MER

Vår lättanvända projektmodell

Vår projektmodell ProjektStegen® består av totalt fem faser som var och en har ett styrande dokument och ett beslutande dokument. För varje fas finns ett antal tillhörande steg med beskrivningar, checklistor och projektmallar samt tillhörande exempel.

Projektmodellen kan enkelt anpassas efter er verksamhet genom tillägg eller borttag av faser och/eller steg alternativt kopplas mot era angränsande processer. Projektmodellen innehåller även en ordlista samt instruktionsfilmer för användning av modellen.

Projektmodellen kan levereras på flera olika tekniska plattformar, bl a Microsoft SharePoint och WordPress. Projektmodellen innehåller över 40 olika projektmallar.

LÄS MER

Att beställa internutbildning

Vår process för genomförande av internutbildning säkerställer kvalitet. Vi tar ansvar för hela processen, före, under och efter utbildningens genomförande.

Genom att tillsammans analysera ert behov och utföra eventuella anpassningar av material och upplägg förbereder vi sedan utbildningen och genomför en enkät för att fånga upp deltagarnas eventuella frågeställningar inför kursstarten.

Vi stämmer av under genomförandet av utbildningen att allt går enligt plan och gör vid behov eventuella ytterligare justeringar för att efter utbildningens slut sammanställa resultatet.

Vid ett uppföljningsmöte går vi igenom det unika utbildningstillfället för att säkerställa att målen med genomförd utbildning är uppfyllda.

LÄS MER

Inspiration till dina projekt

På bloggen hittar du artiklar med tips, råd och inspiration för dina projekt. Här finner du också fördjupningsartiklar med spännande innehåll inom projektledning och projektarbetsformen, en bloggserie om förändringsarbete, en animerad film i flera delar om olika projektstuationer och mycket mer.

Bloggen innehåller även ett antal gratis projektmallar som du kan använda i dina projekt. Allt för att du ska kunna bli ännu mer effektiv i ditt projektarbete.

LÄS MER