Projektledarutbildning, projektverktyg & tjänster sedan 1998

STOR SUCCÉ FÖR VÅR ONLINEUTBILDNING – JUST NU ÖVER 400 AKTIVA DELTAGARE

Sedan 1998 fokuserar vi till 100% på projektarbetsformen. Våra projektledarutbildningar kombinerar traditionell projektutbildning med digitala komponenter för effektiv pedagogik och maximal användarupplevelse. Idag är vi tveklöst en aktör i framkant när det gäller modern projektledarutbildning för alla roller.

Kontakta oss om du nyfiken på ett modernt sätt att kombinera digital och traditionell utbildning. Tillsammans skapar vi en läruppvelvelse utöver det vanliga!

942

Över 900 olika organisationer har använt sig av ProjektStegen som leverantör av utbildning, verktyg och tjänster sedan. 1998

+ 8 000

Över 8 000 deltagare har vi utbildat i projekt sedan 1998. Deltagarna kommer från både näringslivet och den offentliga sektorn

12

Vi har genomfört projektledarutbildning i ett stort antal länder, bl a USA, Kina, Malaysia, Storbritannien, Schweiz, Slovakien, Italien

Det här gör vi!

  • Utbildar rollerna projektledare, chefer och projektdeltagare i effektiva projekt
  • Erbjuder traditionell utbildning med digitala inslag
  • Erbjuder ett stort utbud av onlineutbildning som används fristående eller i kombination
  • Tillhandahåller en lättanvänd och mycket väl beprövad projektmodell
  • Genomför konsulttjänster i projekt

Välkommen att kontakta oss om du är nyfiken på ett nytt sätt att genomföra projektutbildning eller vill diskutera projektmodell.


Våra 3 mest populära projektutbildningar online

E-learning

PRAKTISK PROJEKTLEDNING

Den här kursen lär dig hur du planerar, leder och administrerar projekt. Du kommer få en god förståelse för vad som krävs av en projektledare i olika situationer

E-learning + online coaching

DIPLOMERAD PROJEKTLEDARE

Den här kursen kombinerar e-learning med personlig coaching genom 3 st coachmöten. En uppskattad kurs för både nya och erfarna projektledare

E-learning

ATT ARBETA I PROJEKT

Den här kursen ger en god förståelse för vad arbete i projektform innebär. Du får lära dig hur projekt startas, planeras, genomförs och följs upp. Roller och ansvar är andra viktiga delar


Intern och schemalagd projektutbildning

Flertalet av våra projektkurser genomförs som schemalagda online utbildningar. Alla kurser kan också genomföras som internutbildning på plats hos er. Vi genomför frekvent projektledarutbildning i hela Sverige och även internationellt.

Ett av målen i vår kursverksamhet är att varje projektledarutbildning ska överträffa kursdeltagarnas förväntningar, därför lägger vi ner ett stort engagemang före, under och efter varje kurstillfälle.


E-learning och traditionell projektutbildning i kombination

Sedan 2012 avsätter vi varje år stora resurser till att utveckla och förbättra vårt digitala erbjudande. Ett effektivt sätt att utbilda är att kombinera digital och lärarledd utbildning. Online utbildning för projektledning möjliggör breddutbildning av organisationer i effektiv projekthantering.

E-learningen Praktisk Projektledning innehåller flera olika delar som teori, filmklipp, kunskapstest och interaktiva moment m.m. Distansutbildningen Diplomerad projektledare kombinerar effektiv e-learning med personlig coaching via webbmöten.


Lättanvänd projektmodell med tusentals användare

Vår projektmodell ProjektStegen® består av totalt fem faser som var och en har ett styrande dokument och ett beslutande dokument. För varje fas finns ett antal tillhörande steg med beskrivningar, checklistor och projektmallar samt tillhörande exempel.

Projektmodellen kan enkelt anpassas efter er verksamhet genom tillägg eller borttag av faser och/eller steg alternativt kopplas mot era angränsande processer. Projektmodellen innehåller även en ordlista samt instruktionsfilmer om användning av modellen.

Projektmodellen kan levereras på flera olika tekniska plattformar, bl a Microsoft SharePoint för Office365 och WordPress. Projektmodellen innehåller över 40 olika projektmallar.


Inspiration till dina projekt

På vår blogg om projektledning finns artiklar med tips, råd och inspiration för projekt. Här finns fördjupningsartiklar med spännande innehåll inom projektledning och projektarbetsformen.

Bloggen om projektledning innehåller även gratis dokumentmallar för projekt som du kan använda i dina projekt. Att använda mallar för projekt förenklar och bidrar till tydlighet.


5 tips till projektledare

1. Strukturerat arbetssätt och formalia

Professionell projektledning baseras på förmågan att bedöma vilket arbetssätt och vilken formalia som behövs för varje enskilt projekt. Med det som utgångspunkt väljs sedan analyser, dokument, mötesstruktur och rutiner ut. Att vara strukturerad, konsekvent och att våga vara formell är ofta bra egenskaper för en projektledare. När vi genomför projektledarutbildning brukar en vanlig invändning vara att det lätt blir för mycket formalia. Självklart behöver omfattning på formalia anpassas för varje situation, men hellre för mycket än för lite formalia är ett tips. Det leder normalt till ett säkrare projekt och skapar förutsättningar för god kommunikation, planering, delegering och uppföljning.

2. Kom med minst en lösning på varje problem

Det finns inget som irriterar en beställare eller chef så mycket som när en medarbetare kommer med ett eller flera problem utan att själv åtminstone ha försökt att komma med förslag på en lösning. Det är ofta du som projektledare som är bäst insatt, både problemet och olika lösningsalternativ. Lägg inte över hela ansvaret på beställaren att komma med en lösning. Arbeta fram en eller flera lösningar och analysera olika argument för och emot dom olika alternativen innan du presenterar för beställare och styrgrupp. Att sträva efter att i varje situation ge beställare genomtänkta lösningsalternativ och rekommendationer för olika vägval, problem och möjligheter, är en bra grundprincip för framgångsrikt projektledarskap. Det här är inget som går att lära sig direkt på en projektledarutbildning, utan det måste komma naturligt i varje situation, dvs att vara konstruktiv och att ta ägarskapet av problem och möjligheter inom ramen för projektet.

3. Respektera dina projektmedlemmar

Ett projekt har olika typer av resurser, som t ex pengar, utrustning, verktyg etc. Viktigaste är dock oftast projektmedlemmarna. Tänk på att de ofta har andra åtaganden än just det projekt som du är projektledare för. Visserligen ligger det i projektledarrollen att skapa energi och fokus hos involverade för just ditt projekt, men se upp så du inte driver det för långt i de fall projektet kräver mer än vad som var överenskommet från början. Att driva på och visa handlingskraft, och samtidigt respektera varje medarbetares situation, är en fråga som diskuteras flitigt på våra projektledarutbildningar. En projektledare som alltid sätter projektet före individen kan få allt svårare att motivera och entusiasmera projektmedlemmar. I slutändan leder det inte sällan till ett dåligt projektresultat. Som projektledare utvärderas du ofta både på projektresultatet och din förmåga och sätt att leda grupper mot olika mål.

4. Ta aldrig åt dig äran för någon annans idé eller jobb

Som projektledare har du ofta rollen som talesperson för projektet, t ex i styrgrupper och vid informationsmöten. Ett beprövat sätt att skapa förtroende från din projektgrupp och omgivning är att konsekvent lyfta fram de som kommit på den där smarta idén eller utfört den där extra bra arbetsinsatsen. Att själv ta åt sig äran för någon annans jobb är lätt hänt, men får ofta negativa konsekvenser. Att konsekvent lyfta fram projektgruppens resultat och insatser genom att prata om vi och tona ner jag visar på bra och sunt projektledarskap.

5. Skapa bra planer och rutiner – och agera vid avvikelser

När planeringen av projektet är klar och projektet ska påbörja genomförandet ska det finnas tydliga planer och rutiner för hur t ex leveranser och aktiviteter ska följas upp, vilken rapportering som ska göras, vilka olika mötestyper som finns, hur budget och utfall ska rapporteras, hur risker ska hanteras och inte minst ska det finnas en rutin för att hantera ändringar i projektet. Vid våra projektledarutbildningar läggs stor vikt på hur projektledare kan skapa olika rutiner för att kontrollera ett projekts framdrift. Det skapar en bra beredskap för att hantera oförutsedda situationer och snabbt kunna agera på avvikelser. Och om du ser ett eller flera varningstecken på att projektet är på väg att överskrida sina ramar, missa sina mål eller om risknivån ökar: beskriv den uppkomna situationen, ta fram olika lösningsförslag och uppdatera prognoser.