Införande av gemensam projektmodell

Att införa en projektmodell i er organisation kräver ett antal olika moment för ett lyckat resultat. Nivå och omfattning på ett införandeprojekt varierar och styrs helt av behov och ambitionsnivå. Flera av våra kunder bedömer anpassningsbehovet som mycket begränsat eftersom projektmodellen redan från start är utformad för att vara generell och passa olika typer av projekt. Nedan visas de olika stegen för ett införandeprojekt.

Definiera mål & omfattning

På ett startmöte går vi tillsammans igenom förutsättningarna för införande av projektmodellen.

Vi kommer t ex att diskutera och besluta kring följande frågor: Vilka önskade effekter vill ni uppnå med en gemensam projektmodell? Vilka olika projekttyper ska projektmodellen hantera? Hur styrs er projektorganisation idag? Vilka krav på användning av projektmodellen ska gälla? Vilken omfattning ska ett införandeprojekt ha? Vilken driftsmiljö ska projektmodellen ha? Vilken önskad tidsplan för införande har ni?

Anpassa

Hela projektmodellen är förberedd för att anpassas vid behov. Projektmodellens struktur gör det möjligt att enkelt införa ändringar, ofta utan att övriga delar behöver göras om.

Några exempel på anpassningar är: Tillägg, förändring eller borttag av faser, steg och beslutspunkter. Egna definitioner av vad som är ett projekt och inte i er verksamhet. Egna definitioner av projektroller. Kopplingar till egna angränsande processer. Tillägg av egna mallar, exempel och beskrivningar. Anpassning till er grafiska profil, för t ex mallar, införande av logotyp etc.

Installera

Vi skapar en unik leveranssajt i Microsoft SharePoint för er version av projektmodellen. Inloggningsuppgifter skickas till er IT-avdelning som sedan installerar samtliga komponenter i er egen Microsoft SharePoint miljö. Vid behov kan vi även erbjuda drift av projektmodellen via våra servrar om ni själva inte har en driftsmiljö i Microsoft SharePoint.

Även andra plattformar än Microsoft SharePoint kan användas. Då krävs ett konverteringsprojekt för att flytta över projektmodellen t ex till det publiceringssystem ni använder för ert intränat eller ett dokumenthanteringssystem etc.

Utbilda

Vi har väl beprövade utbildningar för projektrollerna chefer, projektledare och projektmedlemmar. Alla våra utbildningar är helt anpassade till projektmodellen.

Om er version av projektmodellen anpassats så kan dessa anpassningar enkelt införas i utbildningarna. Varje utbildningstillfälle förbereds, genomförs och följs upp enligt vår väl definierade utbildningsprocess.

Vi erbjuder även en e-learning komponent som ger grundläggande kunskaper i projektmodellen.

Starta

Projektmodellen är nu på plats och utbildning är genomförd. Nu påbörjas användningen av projektmodellen enligt de regler som definierats.

Önskemål om eventuella ändringar i projektmodellen noteras löpande för att sedan införas under strukturerade former.

Med projektmodellen på plats kan ett nästa steg diskuteras om t ex etablering av projektkontor och koppling till övriga processer i er verksamhet.

Varukorg
Rulla till toppen