Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

ProjektStegen i media

ProjektStegens arbete kring projektledning uppmärksammas av media med jämna mellanrum. Vi skriver också olika artiklar som belyser vårt arbete med att vidareutveckla projektarbetsformen.

Tematidning Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet publicerade den 6 april 2021 en tematidning om Innovation Framtidens Utbildningar. ProjektStegen annonserade om vårt väl utvecklade koncept för effektiv breddutbildning i projekt för hela organisationer.

Idag har tusentals medarbetare hos våra abbonemangskunder tillgång till våra olika online utbildningar i projektledning. Med ett abonnemang som bas genomför vi sedan olika typer av anpassade upplägg med diskussioner, erfarenhetsutbyte, tester, webinars och diplomering.

Läs Tematidning Svenska Dagbladet Innovation Framtidens Utbildningar »

fratidensutbildningarsvd

Computer Sweden

ProjektStegens VD Johan Hökenhammar intervjuas i Computer Sweden angående varför kravhantering ofta fallerar i IT-projekt.

Ett av huvudproblemen är att vissa intressenter inte involveras överhuvudtaget och att det är för stort fokus på den första versionen av systemet utan att ta hänsyn till kommande behov av förändringar. Detta synsätt är ofta kostsamt och tidsödande.

Läs artikeln i Computer Sweden där ProjektStegens VD Johan Hökenhammar intervjuas »

Läs mer om ProjektStegens utbildning i Kravhantering »

computerswedenkravhantering

Computer Sweden

ProjektStegens VD Johan Hökenhammar intervjuas i Computer Sweden kring projektarbetsformen. Exempel på områden som diskuteras är kompetensutveckling, projektkontor, projektledarutbildningar, frågor kring att välja rätt projektmodell/projektmetod.

Hela artikeln finns att läsa för Computer Swedens prenumeranter på
www.computersweden.idg.se

computersweden

CIO Sweden

Tidningen CIO Sweden, ledande branschtidning för CIO:er, intervjuar ProjektStegens VD Johan Hökenhammar kring temat styrgruppsarbete. Artikeln belyser de problem och möjligheter som olika sätt att bedriva styrgruppsarbete innebär.

Det vanligaste problemet med styrgruppsarbete är ofta oklara förutsättningar, dvs vilka krav och förväntningar som finns på en styrgrupp. Vidare är styrgruppens sammansättning en av de mest avgörande faktorerna för ett lyckat resultat. En styrgrupp skall vara anpassad för vilka typer av beslut som projektet kan komma att stå inför!

Artikeln kan läsas på
https://www.idg.se

ciosweden

Dagens Industri

Olle Lundin intervjuas i Dagens industri kring coaching av projektledare. Intervjun handlar mycket om vikten att ge projektledare rätt förutsättningar för att klara sitt projektledarskap. Olle berättar vidare om att konsekvenserna vid fel förutsättningar kan bli förödande, både för individen och för organisationen.
dagensindustri