Blogg projektledning

En blogg om projektledning och projekt där du hittar du tips, råd, länkar, diskussioner, filmklipp och gratis dokumentmallar och checklistor. Bloggen är skriven av projektledare, för projektledare. Hoppas bloggen kan bidra till inspiration till dina projekt!

 • HIPPO syndromet i projekt
  Istället för att parkera frågan och ta upp den senare när analysen är gjord så inträffar HIPPO-syndromet. HIPPO står för Highest Paid Person´s Opinion, fritt översatt till högst avlönade personens åsikt. En HIPPO är ofta en senior person, t ex hög chef eller beställare, som genom sin position agerar med stor auktoritet och hyser respekt från medarbetare…
 • Slow is Smooth, Smooth is Fast
  Kan projektvärlden lära sig något av militära strategier? Det sägs att t ex det amerikanska specialförbandet Navy Seals använder följande devis – Slow is Smooth, Smooth is Fast…
 • Måldriven utveckling med behoven i fokus
  Att beställa rätt projekt och samtidigt ha kunskap om när i tiden olika typer av funktionalitet och nytta behövs är…
 • Spännande läsning om överlämning i agila projekt
  Svenska ProjektAkademien verkar för att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv…
 • Hur ser framtiden för projektledning ut?
  Det har kommit en ny spännande rapport framtagen av KPMG, Australian Institute of Project Management (AIPM) och International Project Management Association (IPMA). Rapporten bygger på en omfattande undersökning…
 • Tänkvärt vid beslut
  There is always free cheese in a mousetrap Visst kan det vara lockande ibland att tro att den billiga lösningen…
 • Länktips – IVAs 100-lista
  En ny spännande 100-lista från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som lyfter fram intressant forskning från olika lärosäten i Sverige som har…
 • 10 moderna verktyg för projektarbete
  På våra utbildningar är en vanlig fråga om vi kan ge tips på bra och lättanvända verktyg för projektledning. I…
 • Projekten blir allt mer komplexa
  Ett tänkvärt citat från den store ledaren Nelson Mandela. Vi tycker att citatet passar utmärkt att applicera på dagens projekt.…
 • Ny lista över världens mest innovativa företag presenterad
  Boston Consulting Group har nu publicerat en ny lista över världens mest innovativa företag. Precis som tidigare är IT den…
 • Ledningar behöver fokusera på projekt
  Bra artikel om att seniora chefer och ledningar behöver fokusera på projekt. Vi kan bara instämma i att det är…
 • Du måste addera passion
  ”You have to be burning with an idea, or a problem, or a wrong that you want to right. If…

4 gratis dokumentmallar för projekt

ProjektStegens projektmodell innehåller över 50 olika dokumentmallar för projekt. Vi har valt ut 4 st mallar som du som projektledare kan ladda ner gratis och använda i dina projekt:

En mall för att beskriva och analysera risker – Mall-Riskanalys.doc »
En mall att använda vid genomförande av SWOT-analys – Mall-SWOT.doc »
En mall för att beskriva ett ändringsförslag – Mall-Ändringsförslag.doc »
En mall att använda vid statusrapportering – Mall-Statusrapport.doc »


8 gratis checklistor för projekt

Självklart ska en blogg om projekt och projektledning innehålla checklistor. Vi har valt ut 8 st checklistor från vår projektmodell som du kan ladda ner gratis och använda i dina projekt:

Att tänka på vid uppstart av projekt – Checklista innan projektstart »
Att tänka på vid genomförande av förstudier – Checklista Förstudiefasen »
Att tänka på vid avveckling av projekt – Checklista avsluta projekt »
Att tänka på vid statusrapportering i projekt – Checklista statusrapportering »
Att tänka på vid beställning av projekt – Checklista beställning av projekt »
Att tänka på vid genomförande av riskanalys – Checklista riskanalys »
Att tänka på inför styrgruppsmöten – Checklista inför styrgruppsmöte »
Att tänka på inför ett projektledaruppdrag – Checklista projektledaruppdrag »