Blogg projektledning

En blogg om projektledning och projekt där du hittar du tips, råd, länkar, diskussioner, filmklipp och gratis dokumentmallar och checklistor. Bloggen är skriven av projektledare, för projektledare. Hoppas bloggen kan bidra till inspiration till dina projekt!


4 gratis dokumentmallar för projekt

ProjektStegens projektmodell innehåller över 50 olika dokumentmallar för projekt. Vi har valt ut 4 st mallar som du som projektledare kan ladda ner gratis och använda i dina projekt:

En mall för att beskriva och analysera risker – Mall-Riskanalys.doc »
En mall att använda vid genomförande av SWOT-analys – Mall-SWOT.doc »
En mall för att beskriva ett ändringsförslag – Mall-Ändringsförslag.doc »
En mall att använda vid statusrapportering – Mall-Statusrapport.doc »


8 gratis checklistor för projekt

Självklart ska en blogg om projekt och projektledning innehålla checklistor. Vi har valt ut 8 st checklistor från vår projektmodell som du kan ladda ner gratis och använda i dina projekt:

Att tänka på vid uppstart av projekt – Checklista innan projektstart »
Att tänka på vid genomförande av förstudier – Checklista Förstudiefasen »
Att tänka på vid avveckling av projekt – Checklista avsluta projekt »
Att tänka på vid statusrapportering i projekt – Checklista statusrapportering »
Att tänka på vid beställning av projekt – Checklista beställning av projekt »
Att tänka på vid genomförande av riskanalys – Checklista riskanalys »
Att tänka på inför styrgruppsmöten – Checklista inför styrgruppsmöte »
Att tänka på inför ett projektledaruppdrag – Checklista projektledaruppdrag »