Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Skriva protokoll från styrgruppsmöte

Skriv styrgruppsprotokollet i förväg

Ett väl förberett styrgruppsmöte följer en tydlig agenda med tydliga beslutsfrågor och frågor som ska upptas till diskussion.

Projektmöten på telefon

Tips för projektmöten på telefon

Efter att ha genomfört hundratals projektmöten på telefon vill vi dela med oss av några enkla tips som vi tycker gör skillnad mellan ett bra och dåligt telefonmöte.

Tips från projektcoachen – Kravhantering

Beskrivning av projektsituationen: Två grossistföretag gick samman. Deras produkter kompletterade varandra och man förväntade sig därför en stor försäljningsökning.