Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 315

Hur ser framtiden för projektledning ut?

Det har kommit en ny spännande rapport framtagen av KPMG, Australian Institute of Project Management (AIPM) och International Project Management Association (IPMA).

Forskning om konkurrenskraft

Länktips – IVAs 100-lista

En ny spännande 100-lista från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som lyfter fram intressant forskning från olika lärosäten i Sverige som har potential för näringslivet.

Tips för hur du använder planeringsverktyget Microsoft Project

Länktips för Microsoft Project

Intresset för planeringsverktyget Microsoft Project är stort. En bidragande orsak till det stora intresset är att det nu går att köpa och använda som en del av molntjänsten Office 365.