Kategorier
Länkar

Hur ser framtiden för projektledning ut?

Det har kommit en ny spännande rapport framtagen av KPMG, Australian Institute of Project Management (AIPM) och International Project Management Association (IPMA). Rapporten bygger på en omfattande undersökning om trender inom projekt och hur framtidens projektledning kommer se ut samt vilka utmaningar som finns.

Det finns mycket spännande läsning i rapporten och också en del resultat som ger anledning till att reflektera varför det fortfarande är så att många projekt inte genomförs inom ramarna för planerad tid och budget och också i relativt låg utsträckning ger tillfredsställande bidrag till verksamhetsmålen.

Läs och ladda ner rapporten om projektledningens framtid här »

Kategorier
Länkar

Länktips – IVAs 100-lista

En ny spännande 100-lista från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som lyfter fram intressant forskning från olika lärosäten i Sverige som har potential för näringslivet. Listan innehåller många intressanta delar och i år är temat digitalisering. Vi som dagligen arbetar i projekt vet hur viktigt det är att både utnyttja teknik, metoder och verktyg som finns idag. Men också hur viktigt det är att ha koll vad forskning och olika typer av innovativa företag har för nytt och spännande. Länk till denna breda och omfattande lista hittar du här »

Kategorier
Länkar

Ny lista över världens mest innovativa företag presenterad

Boston Consulting Group har nu publicerat en ny lista över världens mest innovativa företag. Precis som tidigare är IT den dominerande branschen, även biltillverkare är flitigt representerade på listan.

Det kanske mest spännande är dock att nya typer av bolag tar sig in på listan. Klädmärket Under Armour finns som nykomling på plats 22. De har ett mycket spännande arbetssätt för att jobba med innovation, se exempel på det genom Under Armour Idea House ».

Länk till listan med de mest innovativa företagen finns här »

Kategorier
Länkar

Ledningar behöver fokusera på projekt

Bra artikel om att seniora chefer och ledningar behöver fokusera på projekt. Vi kan bara instämma i att det är av största vikt att ledningar inom både näringsliv och offentlig sektor behöver utarbeta och implementera en strategi för en effektiv projektmiljö. Oavsett hur skickliga projektledare en organisation har så behöver de också rätt uppbackning, stöd och verktyg för att kunna verka för effektiva projekt. Länk till artikeln finns här »

Kategorier
Länkar

Innovation i projekt – högre krav på projektledaren?

Projektledning innebär alltid att förhålla sig till projekttriangelns tre faktorer tid, kostnad och resultat. I den bästa av världar har beställaren tydligt beskrivit och godkänt projektets viktning av dessa faktorer så att summan blir 1, t ex Tid=0,5, Kostnad=0,3 och Resultat=0,2. I exemplet är projektets förmåga att hålla tidsramar viktigast, följt av vikten att hålla budget. Projektets resultat bedöms som minst viktigt. I verkligheten är det dock oftast så att resultat och kvalitet inte är någonting som kan prioriteras bort utan betraktas som en självklarhet att det uppfyller – för att inte säga överträffar – förväntningarna. Inte sällan använder chefer och beställare ord som nytänkande, innovation, banbrytande, revolutionerade etc när de beskriver vilka förväntningar de och organisationen har på projekt. Dock nämns sällan att det finns utökad budget och tid för dessa projekt…….Hur ska man då agera som projektledare i lägen när det ställs allt större krav på innovation?

För det första gäller det att hela tiden vara observant på att ansvar och krav på innovation inte av bekvämlighetsskäl läggs på projektledaren. Innovation kräver genomarbetade processer i hela utvecklingscykeln från start till mål – kundkrav, idéer, design, produktutveckling, test, lansering etc. Det gäller därför som projektledare att vara överens med sin beställare om vad som förväntas och att rätt förutsättningar finns för att åstadkomma det. Vet inte beställaren exakt vad han eller hon vill ha så är antingen ett agilt arbetssätt eller en fördjupad förstudie nästan alltid ett måste för att få fram en gemensam bild och specifikation på förväntningar på projektet. Då tydliggörs även vad som är baskrav och vad som förväntas utöver det.

Det finns ett enormt utbud av sajter och bloggar som har innovation som fokus. Här har vi valt ut ett antal mycket läsvärda sajter som förutom innovation även tar upp trender och nya tekniker och arbetssätt. Kort sagt ämnen som en projektledare ständigt behöver hålla sig uppdaterad kring!

Länklistan som ger dig som projektledare koll!

https://www.psfk.com
https://recode.net
https://blogg.vinnova.se/category/opendata/
https://digiday.com
https://laughingsquid.com
https://www.naringsbloggen.se/innovation/
https://breakit.se

Har du tips på andra sajter och bloggar som handlar om innovation, trender och nya sätt att bedriva utveckling? Kommentera nedan!

Kategorier
Länkar

Länktips – toppchefers sätt att hantera möten

Kortare möten, effektivare möten, powermöten, interaktiva möten, stående möten etc etc. På de flesta arbetsplatser är möten ett kärt diskussionsämne. Inte sällan hörs det kritiska röster om att det hålls för många, långa och otydliga möten. Självklart är det här området extra intressant för oss som verkar inom projektområdet eftersom rätt strategi och hantering av möten många gånger kan vara avgörande för lyckade projekt.

Med det här inlägget vill vi tipsa om en intressant artikel som tar upp toppchefers åsikter om möten. Artikeln finns här »

Vi har också skrivit flera blogginlägg på temat möten, här kommer länkar till några av dem:

Undvik oförberedda frågor på styrgruppsmötet »

Skriv styrgruppsprotokollet i förväg »

Tips på projektmöten på telefon »

Kategorier
Länkar

Länktips för Microsoft Project

Intresset för planeringsverktyget Microsoft Project är stort. En bidragande orsak till det stora intresset är att det nu går att köpa och använda som en del av molntjänsten Office 365. Microsoft Project är ett mycket kompetent verktyg som vid rätt användning ger ett bra stöd för olika projektroller i projektets alla faser. Men det är också ett relativt komplext verktyg som kräver kunskap och tid av användaren för att kunna nyttja det fullt ut. Därför har vi samlat några nyttiga länkar för dig som idag arbetar med Microsoft Project eller som är intresserad av att testa och veta mer om planeringsverktyget.

Länktips

Översikt av Microsoft® Project »

Blogg om Microsoft® Project »

Facebooksida om Microsoft® Project »

Twitterflöde om Microsoft® Project »

Prova Microsoft® Project som en tjänst i molnet »

Har du några bra tips eller länkar kring Microsoft Project? Kommentera nedan!

Kategorier
Länkar

Glöm inte bort att må bra som projektledare!

Känner du precis som vi att projektledare är världens bästa yrke, men också ett stundtals slitigt arbete? Projektledning handlar inte bara om planeringsteknik, kommunikation och målstyrning. Det handlar om att må bra också!

Det här inlägget vill ge lite inspiration till olika sajter som kan hjälpa till att bibehålla fokus på att må bra, trots en hektisk projektvardag.

Inget projekt är det andra lika men kanske kan du känna igen dig i följande resonemang

Initieringsfasen och beställningsfasen – många snabba kast, stora beslut ska fattas, förankringsarbete, ingen tydlig organisation eller karta att gå efter i projektet, osäkerhet kring målen

Förstudiefasen och Planeringsfasen – i början förvirrat, vridande och vändande på olika sätt att lösa problemen, grubblande över hur det ska gå, nya människor att lära känna

Genomförandet – högt tempo och positiv energi, oväntade saker ska hanteras, ändringar, nya förutsättningar, tidspress, övertid

Avveckling – reflektion och funderande. Gick det verkligen bra? Är vi verkligen klara? Stolt och nöjd över att ha kommit i mål. Funderingar, vad händer nu?

Allt ovan är utmaningar som gör projektledning så spännande, men det kan också leda till perioder av t ex bortprioritering av träning, motion, avkoppling och sociala aktiviteter. Vi är alla olika och påverkas olika mycket. Men när man lever med sitt projekt gäller det att vara uppmärksam på att boka in tid med sig själv också! Se även inlägg om att lägga in ett mellanslag innan nästa projekt.

Kategorier
Länkar

Bevaka vad som skrivs om ditt intresseområde på nätet

Här kommer ett tips på ett bra verktyg som kan användas på många sätt i projektarbete. Verktyget är gratis och heter Google Alerts. Verktyget har funnits en tid men har relativt nyligen lanserats på svenska. Google Alerts är helt enkelt en bevakningsmotor som letar upp allt nytt som skrivs om ett sökord på nätet och levererar resultatet prydligt sammanställt till din e-post.

Vad kan tjänsten användas till?

Det finns mängder av exempel på hur tjänsten kan göra stor nytta. Exempel: Göra research för ett projekt innan start, ta reda på vad som skrivs om ett visst ämne på nätet eller för att leta upp lämpliga leverantörer etc.

Såklart kan tjänsten även användas privat: Vad skrivs om det där resmålet du ska resa till eller vad skrivs om ditt favoritintresse?

Hur fungerar tjänsten?

Tjänsten är mycket enkel att använda. Du anger det sökord som du är intresserad av och om du vill att resultatet ska innehålla alla typer av källor eller bara från en viss typ, t ex endast blogginlägg. Därefter anger du hur ofta du vill ha ett e-postmeddelande till den adress du angivit. Du måste sedan verifiera start av tjänsten via ett bekräftelsemail som kommer direkt. Sedan är det bara luta sig tillbaka och låta tjänsten söka upp allt nytt som skrivs på internet om det sökord du angivit. Om resultatet verkligen innehåller allt nytt som skrivs eller inte ska vi låta vara osagt men det är ett perfekt sätt att slippa söka manuellt hela tiden.

Tips om hur du skriver bra frågor i dina bevakningar för att verkligen få det resultat du söker finns här »

Vi gillar verkligen den här tidsbesparande tjänsten som är smått beroendeframkallande. Vad du tycker du? Testa nu »