Uppföljningssamtal i projekt

Uppsnappat från ett uppföljningssamtal

Den här dialogen utspelades på ett medelstort IT företag för en tid sedan.