Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Checklista vid uppstart av projekt

Checklista innan projektstart

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på innan start av ett projekt.

Checklista vid uppstart av projekt

Checklista Förstudiefasen

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på i förstudiefasen i projekt.

Checklista vid uppstart av projekt

Checklista avsluta projekt

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på vid avslutning av projekt.

Checklista vid uppstart av projekt

Checklista statusrapportering

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på vid statusrapportering.

Checklista vid uppstart av projekt

Checklista riskanalys

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka vid riskanalys.

Checklista vid uppstart av projekt

Checklista projektledaruppdrag

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på för projektledaruppdrag.