Checklista riskanalys

Checklista vid uppstart av projekt

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka vid riskanalys

 • Tid finns avsatt för att identifiera, värdera, bevaka, omvärdera och hantera risker under hela projekten
 • Det finns ett beslut om vilken risknivå som är acceptabel för projektet
 • Det är tydligt vem som fattar beslut om risker och eventuella åtgärder
 • Beställare och styrgrupp informeras löpande om risker och hanteringen av dessa
 • I arbetet med riskanalys engageras personer med olika kompetenser
 • Erfarenheter från liknande interna och externa projekt tas till vara
 • Medvetenhet finns om att ny teknik kan medföra ökad risk
 • Medvetenhet finns om att stora projekt kan medföra ökad risk
 • Medvetenhet finns om att resurser som endast arbetar deltid i projektet kan medföra ökad risk pga deras övriga åtaganden
 • Medvetenhet finns om att projekt med snäva tidsmarginaler kan medföra ökad risk
 • Medvetenhet finns om att juridiska oklarheter kan medföra ökad risk
 • Medvetenhet finns om att geografiskt spridda projekt kan medföra ökad risk
 • Medvetenhet finns om att yttre beroenden kan medföra ökad risk
 • Medvetenhet finns om att avsaknad av erfarenhet av liknande projekt inom organisationen kan me
 • Medvetenhet finns om att gardering mot risker ofta kostar tid och pengar och därmed utökar projektets omfattning

Copyright© ProjektStegen Sverige AB

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen