Checklista riskanalys

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka vid riskanalys
 • check Tid finns avsatt för att identifiera, värdera, bevaka, omvärdera och hantera risker under hela projekten
 • check Det finns ett beslut om vilken risknivå som är acceptabel för projektet
 • check Det är tydligt vem som fattar beslut om risker och eventuella åtgärder
 • check Beställare och styrgrupp informeras löpande om risker och hanteringen av dessa
 • check I arbetet med riskanalys engageras personer med olika kompetenser
 • check Erfarenheter från liknande interna och externa projekt tas till vara
 • check Medvetenhet finns om att ny teknik kan medföra ökad risk
 • check Medvetenhet finns om att stora projekt kan medföra ökad risk
 • check Medvetenhet finns om att resurser som endast arbetar deltid i projektet kan medföra ökad risk pga deras övriga åtaganden
 • check Medvetenhet finns om att projekt med snäva tidsmarginaler kan medföra ökad risk
 • check Medvetenhet finns om att juridiska oklarheter kan medföra ökad risk
 • check Medvetenhet finns om att geografiskt spridda projekt kan medföra ökad risk
 • check Medvetenhet finns om att yttre beroenden kan medföra ökad risk
 • check Medvetenhet finns om att avsaknad av erfarenhet av liknande projekt inom organisationen kan me
 • check Medvetenhet finns om att gardering mot risker ofta kostar tid och pengar och därmed utökar projektets omfattning
Copyright© ProjektStegen Sverige AB

KOMMENTARER

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *