Checklista innan projektstart

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på innan start av ett projekt
 • check Det finns en skriftlig beställning och en eventuell genomförd förstudie att utgå ifrån
 • check Projektets förutsättningar och omfattning finns dokumenterade
 • check Det finns en namngiven beställare till projektet
 • check Finansiering av projektet är klar och en budget har upprättats
 • check Projektets effektmål är definierade och de är i linje med organisationens övriga mål
 • check Liknande eller angränsande projekt är identifierade och eventuella beroenden är kartlagda
 • check Projektets intressenter finns beskrivna
 • check Projektmålen är definierade
 • check Projektets kvalitetsmål är definierade
 • check Eventuella etappmål och delprojekt är definierade
 • check Eventuella prioriteringar inom projektet har genomförts
 • check En leveransförteckning finns upprättad med tillhörande leveransbeskrivningar
 • check Projektets avgränsningar är definierade
 • check Projektets kritiska framgångsfaktorer är identifierade
 • check Det finns en tidsplan med tydliga milstolpar för projektet
 • check En projektorganisation med roller och ansvar är upprättad. Resurserna är säkrade
 • check Det finns en styrgrupp med en ordförande utsedd
 • check Projektets rutiner, mötestyper, uppföljningsprinciper och arbetssätt finns tydligt beskrivna
 • check Det finns en kommunikationsplan
 • check Regler för hur ändringar i projektet ska hanteras finns beskrivna
 • check Projektets säkerhets- och sekretessregler är definierade
 • check Lagar och avtal som påverkar projektet finns beskrivna
 • check En riskanalys har genomförts med tillhörande handlingsplan för identifierade risker
 • check En projektplan är framtagen som ett resultat av planeringsfasen
 • check Ett beslutsmöte har genomförts med projektplanen som underlag
Copyright© ProjektStegen Sverige AB

KOMMENTARER

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *