Checklista innan projektstart

Checklista vid uppstart av projekt
Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på innan start av ett projekt
 • Det finns en skriftlig beställning och en eventuell genomförd förstudie att utgå ifrån
 • Projektets förutsättningar och omfattning finns dokumenterade
 • Det finns en namngiven beställare till projektet
 • Finansiering av projektet är klar och en budget har upprättats
 • Projektets effektmål är definierade och de är i linje med organisationens övriga mål
 • Liknande eller angränsande projekt är identifierade och eventuella beroenden är kartlagda
 • Projektets intressenter finns beskrivna
 • Projektmålen är definierade
 • Projektets kvalitetsmål är definierade
 • Eventuella etappmål och delprojekt är definierade
 • Eventuella prioriteringar inom projektet har genomförts
 • En leveransförteckning finns upprättad med tillhörande leveransbeskrivningar
 • Projektets avgränsningar är definierade
 • Projektets kritiska framgångsfaktorer är identifierade
 • Det finns en tidsplan med tydliga milstolpar för projektet
 • En projektorganisation med roller och ansvar är upprättad. Resurserna är säkrade
 • Det finns en styrgrupp med en ordförande utsedd
 • Projektets rutiner, mötestyper, uppföljningsprinciper och arbetssätt finns tydligt beskrivna
 • Det finns en kommunikationsplan
 • Regler för hur ändringar i projektet ska hanteras finns beskrivna
 • Projektets säkerhets- och sekretessregler är definierade
 • Lagar och avtal som påverkar projektet finns beskrivna
 • En riskanalys har genomförts med tillhörande handlingsplan för identifierade risker
 • En projektplan är framtagen som ett resultat av planeringsfasen
 • Ett beslutsmöte har genomförts med projektplanen som underlag

Copyright© ProjektStegen Sverige AB

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen