Kunder berättar – Lunds kommun

Ulla Jonsson
Enhetschef
Lunds kommun

”Projektformen är bra när det gäller att ta tillvara kompetensen i en organisation. Men den förutsätter att de inblandade har samma uppfattning om vad ett projekt är och hur det ska genomföras. Vi behövde hjälp att skapa samsyn, säger Ulla Jonsson, som arbetar med kompetensutvecklingsfrågor inom Lunds kommun. – Kommunens olika förvaltningar har många beröringspunkter. Men samarbetet försvårades av att det saknades en gemensam nomenklatur och modell för projektarbeten. En gemensam plattform skapar förutsättningarna för de många kompetenser som finns inom våra olika verksamheter att komma till sin rätt, säger Ulla Jonsson.”​

Offentlig upphandling

I ett offentligt upphandlingsförfarande, där Ulla Jonsson var ansvarig, skannades marknaden av efter en lämplig projektledarutbildning, och valet föll på ProjektStegens.

– Vi hade många anbud att välja bland, men ProjektStegens var det som stämde bäst med våra krav. De har ett ovanligt stringent sätt att se på projekt och är lyhörda för våra specifika önskemål, säger hon.

Tredagarskurser

ProjektStegens kurser i Lund omfattar tre dagars sammanhängande utbildning. Efter halva kurstiden gör man halt för att utvärdera innehållet och skruva i upplägget, med hänsyn till gruppens sammansättning.

– Eftersom deltagarna kommer från olika förvaltningar, har olika bakgrund och kompetenser blir varje grupp unik. Och det måste avspeglas i innehållet. Hittills har alla kursdeltagarna varit nöjda och det tror jag beror på att de upplever att utbildningen verkligen är relevant och användbar, säger hon.

Endagarskurs för chefer

Under våren kommer ProjektStegen även att erbjuda kommunens förvaltningschefer en endagarsutbildning på temat Projekt.

– Syftet med kursen är att tydliggöra rollfördelningen i ett effektivt projekt: chefen är beställare och projektledaren är projektledare. Lyckas man inte hålla isär rollerna blir ansvarfördelningen lätt ett problem. Projektledaren måste tillåtas att ta sitt ansvar fullt ut, säger Ulla Jonsson.

Varukorg
Rulla till toppen