Projektledarutbildning online

Begär offert

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning. Det här programmet genomförs helt online och kombinerar e-learning med diskussioner & erfarenhetsutbyte. Programmet ger dig kunskaper i modernt projektledarskap.

 • Ca 19 timmars kurstid
 • Tillgång till e-learning i 3 månader
 • Övningar & reflektion
 • Diskussioner & erfarenhetsutbyte
 • Självskattning av projektledarskap
 • Personligt diplom
 • Programmet kan genomföras på svenska och engelska

Ett varierat program som kombinerar e-learning med webbmöten för diskussioner & erfarenhetsutbyte i grupp. I programmet får du lära dig hur du startar upp, planerar, genomför och följer upp projekt. Programmet innehåller också avsnitt om ledarskap och kommunikation. Programmet utgår ifrån traditionella sätt att genomföra projekt, men förklarar också principerna med sk agila projekt.

Programinnehåll

 • Beställning & uppstart av projekt
 • Omvandla mål till leveranser & aktiviteter
 • Planera & strukturera projekt
 • Uppskatta tid & resursbehov
 • Ställa krav på beställare, chefer & styrgrupper
 • Skapa effektiva & motiverade projektgrupper
 • Förståelse för agila arbetssätt, principer & värderingar
 • Ledarskap & kommunikation
 • Analysera projekt utifrån olika aspekter
 • Hantera risker, ändringar och omplanering av projekt
 • Delegera & skapa rutiner för uppföljning
 • Utvärdera & dra lärdom

Ett varierat program där vi kombinerar diskussioner & erfarenhetsutbyte på webbmöten med e-learning i projektledning.

Bra att veta


Målgrupp

Programmet passar både nya projektledare och dig som arbetat ett tag som projektledare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.


Så här genomförs programmet:

 1. Webbmöte 1 – uppstartmöte (1,5 tim)
 2. E-learning – teori, övningar, filmklipp och reflektion (ca 5 tim)
 3. Webbmöte 2 – diskussion & erfarenhetsutbyte och praktikfall (3 tim) 
 4. E-learning  – teori, övningar, filmklipp och reflektion (ca 5 tim)
 5. Webbmöte 3 – diskussion & erfarenhetsutbyte och praktikfall (3 tim)
 6. Kunskapstest (Ca 0,5 tim)
 7. Självskattning & handlingsplan (1 tim)

Programmets e-learning kan genomföras på dator, surfplatta eller mobil. Alla filmklipp är också textade för bättre tillgänglighet.


Det här får du med dig när du genomför programmet:

Kursmaterial
Efter programmet kan du spara ner en pdf med en sammanfattning av de viktigaste från programmets teori. Du kan också spara ner en pdf med dina reflektioner och noteringar som du gjort vid genomförandet av e-learningen.


Programmet leds av en senior kursledare med minst 20 års erfarenhet av projektledning och utbildning.

Så här ser programmets e-learning ut

0
Personer deltar just nu i ett projektledarprogram online

2022-08-08