Gratis mall för ändringsförslag i projekt

Gratis mall SWOT analys

Ett moment för att säkerställa en bra ändringshantering är att standardisera hur ett ändringsförslag utformas, dvs hur en föreslagen ändring beskrivs och dokumenteras. Se ett kort filmklipp där Johan Hökenhammar pratar om hur en bra ändringshantering ökar säkerheten och kontrollen i projekt.

Du kan även ladda ner en gratis dokumentmall som är ett exempel på vilka rubriker som kan ingå för att beskriva ett ändringsförslag.
Naturligtvis kan fler rubriker behövas, men se mallen som en utgångspunkt. Mallen laddar du ner här »

Tänk på följande vid arbete med ändringsförslag

  • att ge varje ändringsförslag en unik identitet (nr)
  • att be alla som har förslag på en ändring att använda den mall som ska användas för att beskriva ett ändringsförslag
  • att namnge varje ändringsförslag med ett väl beskrivande namn
  • att alla ändringsförslag normalt ska lämnas till projektledaren om ingen specifik person har utsetts
  • att styrgruppen normalt ska besluta om varje ändringsförslag som är av betydelse för projektets resultat, tid eller kostnader
  • att ändringsförslag ska vara väl underbyggda och förses med en motivering, konsekvensanalys, kostnadsberäkning, prioritet etc

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen