Vänd konflikter i projekt till något positivt

Hur vet du om en konflikt måste lösas eller inte? Som tumregel kan man ställa sig två frågor och om svaret på någon eller båda är ja, så måste man lösa konflikten.

”Äventyrar konflikten projektets arbete och mål? Är det någon som far illa?”

Som projektledare är det vanligt att du har många kontaktytor och många önskemål att hantera. Varje projekt består av ett antal valsituationer och det är dessa val som för projektet framåt i någon riktning. Men det innebär också risk för slitningar som lätt ger upphov till konfliktsituationer.

Vad är en konflikt?

Ordet konflikt kommer från latin, conflictus, och betyder motsättning.

Negativa konsekvenser av konflikter i projekt

Vanligtvis används ordet konflikt när någon tycker att oliktänkande är obehagligt. Vad som uppfattas som en obehaglig konflikt växlar mellan individer och tillfällen. Det som en person tycker blev en intressant och utvecklande diskussion kanske en annan person uppfattade som en väldigt obehaglig situation.

Varför uppstår konflikter?

Ofta uppstår konflikter på grund av att vi har olika erfarenheter – vi har olika sanningar.

T ex kan två personer ha jobbat i olika projekt där man löste en fråga på olika sätt. Båda har god erfarenhet av sina respektive resultat och tycker därför att just deras sätt att hantera frågan är självklart.

Vanligt är också att vi tolkar det vi hör på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter, och det är också en vanlig orsak till missförstånd. Det är viktigt vid kommunikation att tänka på att det är bådas ansvar att säkerställa att parterna förstår varandra.

Positiva konsekvenser som en rätt hanterad konflikt i projekt kan leda till

Det positiva med en väl hanterad konflikt

Konflikter leder ofta till något positivt eftersom en väl löst konflikt belyser ett ämne, en valsituation eller en fråga ur många olika perspektiv, förutfattade idéer genomskådas och du får självkännedom genom att observera dina reaktioner och förstå varifrån dina slutledningar kommer. Väl hanterade konflikter kan dessutom vara sammansvetsande för en grupp eller en relation mellan två individer.

Kan man kräva att alla kan arbeta tillsammans med alla?

Jag skulle vilja besvara den frågan med ja. Vi behöver inte älska varandra men har vi väl fungerande normer om hur vi ska förhålla oss till varandra så bör vi också kunna arbeta tillsammans.

Några generella tips om konflikthantering

 • Som alla känsliga samtal, så ska konflikter lösas mellan fyra ögon.
 • Om två projektmedlemmar har en konflikt. Säg till dem att lösa den, men håll koll på att den verkligen blir löst.
 • Ta tag i konflikter direkt. De har annars en tendens att öka lavinartat i omfattning.
 • Det är viktigt att de som har konflikten tar ett gemensamt ansvar för att den löses. Att den ena eller båda undviker att tala om konflikten är den vanligaste orsaken till att konflikter förblir olösta.
 • Det är viktigt att lösa hur samarbetet ska ske framåt – Vem som sagt vad är oviktigt. Det är hur det ska fungera på ett bra sätt framöver som är det enda viktiga. – Identifiera om det är otydligheter i kravspecifikationen eller projektplanen, brister i organisationen, metoder, rollbeskrivningar eller om det är andra otydligheter som förorsakat konflikten. – Finns det regler som stödjer det ena eller andra förslaget?
 • Utse aldrig en vinnare och förlorare, det vinner ingen på.
 • Följ alltid upp konflikter och säkerställ att de verkligen är lösta.
 • Se till så alla beslut finns skriftligt och entydigt. Det är lätt att missförstå varandra vid kommunikation.
 • Har du en projektmedlem som motarbetar projektet? Tala med denne om att det inte är acceptabelt och varför. Hjälper inte detta så krävs det av dig som projektledare att du agerar utifrån projektets bästa.
 • Har du en projektmedlem som motarbetar projektet? Tala med denne om att det inte är acceptabelt och varför. Hjälper inte detta så krävs det av dig som projektledare att du agerar utifrån projektets bästa.
 • Ofta anses det fult med konflikter, vi ska helst vara rörande överens. Detta gör att intressanta frågeställningar ofta inte tas upp. Våga tycka olika! Det är spännande att förstå hur en annan person resonerar och vad den personen bygger sin teori på. Det finns mycket att lära av varandra.

Inlägget är skrivet av Elisabeth Weidel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen